logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018

29.12.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
NA ROK 2018
KOD POSTĘPOWANIA 16-18-000030/ZPO/12/2/06

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t.)

ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ W SZCZECINIE

Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:
1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY  ORTOPEDYCZNE
2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI  POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
3. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI  OKULAROWEJ
4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI  SŁUCHU
na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018 dostępne są na stronie: www.nfz-szczecin.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 01-02-2018r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.01.2018. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

 

Szczecin 29-12-2017r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności