logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak założyć konto w ZIP

Zintegrowany Informator Pacjenta
ZIP Zarejestruj się z ZIP Zaloguj się

 

Szanowni Państwo,
Zintegrowany Informator Pacjenta to nowoczesny, stale aktualizowany, dostępny w Internecie poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia - łatwy w użytkowaniu i przyjazny. Poza częścią ogólnodostępną proponuje wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do własnego konta zdrowotnego, w którym można znaleźć dane o swoim leczeniu, wykonanych badaniach, zapisanych lekach i ich kosztach od 2008 roku, a także o statusie uprawnień w eWUŚ. Zachęcam Państwa do korzystania z Informatora i zakładania własnego konta w ZIP. Zapewniam, że portal Zintegrowanego Informatora Pacjenta będzie naszym wspólnym miejscem spotkań.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich użytkowników systemu ZIP, obecnych i przyszłych

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Dariusz Ruczyński

Gdzie można założyć konto w ZIP?

 • Siedziba ZOW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, Infolinia
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, ul. Konstytucji 3 Maja 7, tel. 94 346 52 27, tel. 94 346 52 28
 • Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, tel. 91 397 18 39, tel. 91 391 17 00
 • Mobilne stanowiska ZIP

Zaproś mobilne stanowisko do siebie!

ZIP - ogólnopolski serwis internetowy

System zintegrowany z aktualną bazą NFZ, przekazany internautom do użytkowania 1 lipca 2013 roku. Jest dostępny pod adresem zip.nfz.gov.pl i składa się:

 • z części ogólnodostępnej, dla wszystkich.
 • z części dostępnej tylko po zalogowaniu się, dla posiadaczy konta w ZIP.

Kto może mieć konto w ZIP?

 • Konto w ZIP może założyć dla siebie osoba pełnoletnia, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.
 • Konto w ZIP może również założyć dla siebie osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.
 • Konto w ZIP można założyć dziecku (funkcja dostępna od grudnia 2013 r.). Login i hasło do konta dziecka wydawane są temu z rodziców/ opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (zgłoszenie do ubezpieczenia jest w przypadku dzieci jedyną dostępną dla NFZ metodą weryfikacji) Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonych: matkę/ojca/ babcię/ dziadka/ współmałżonka rodzica dziecka/ opiekuna prawnego - w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Założenie konta dla dziecka jest poprzedzone założeniem konta osobie dorosłej, o ile takiego konta ta osoba jeszcze nie ma.

Jak uzyskać konto w ZIP?

 • Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane przez uprawnionych pracowników NFZ, w siedzibie Oddziału w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie oraz w punkcie obsługi w Pyrzycach. Informacje na koncie w ZIP dostępne są po upływie 24 godzin od aktywowania konta. System aktualizuje je raz na dobę. Dane dostarczane są przez placówki medyczne, w których pacjent korzysta ze świadczeń zdrowotnych. W ZIP mogą pojawić się nawet po 2 miesiącach od wizyty pacjenta.
 • Konto ZIP można również założyć przez Internet — na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) — dzięki temu nie jest konieczna wizyta w oddziale NFZ. Sprawdź, jak założyć profil zaufany,
 • Login i hasło mogą być wydawane także przy mobilnym stanowisku - zobacz harmonogram jego pracy. Osobom, które zechcą skorzystać z tej możliwości zalecamy wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie - zobacz zakładkę Zarejestruj się w ZIP. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna, ale znacznie przyśpiesza wydawanie danych dostępowych! Wypełniony i zatwierdzony wniosek rejestrowy (nie trzeba go drukować) czeka w systemie do dnia osobistego odbioru loginu i hasła - wtedy należy mieć przy sobie dokument wskazany we wniosku (dowód osobisty lub paszport).
 • Od grudnia 2013 roku ruszyło wydawanie danych dostępowych do kont zdrowotnych dzieci. Zobacz komunikat z dnia 07.12.2013
 • Od lipca 2015 roku dane  dostępowe do konta w ZIP można uzyskać poprzez pełnomocnika. Jak to zrobić? Zobacz komunikat z dnia 01.07.2015

Jakie są korzyści z założenia konta w ZIP?

 • Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.
 • Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń.
 • Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.
 • Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało.
 • Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.

Dodatkowe informacje:

 


Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza!