logo

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Planowane leczenie za granicą

Leczenie planowane poza granicami kraju - dotyczy przewidywanego, ściśle określonego zakresu leczenia, które może zostać przeprowadzone poza granicami kraju, wymagające uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub Prezesa NFZ. Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego - po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.