logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Skład Rady ZOW NFZ

Radę Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powołał Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 135/2017 z dnia 31 marca 2017 r. (zm. Zarządzeniem nr 150/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r., pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: ZPS-1.102.1.2020.MZ z dnia 30.03.2020 r.) w składzie:

  1. Anna KołekPrzewodnicząca Rady - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego
  2. Grażyna Balicka - przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Zachodniopomorskiego 
  3. Mariola Cieśla - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego 
  4. Rafał Dąbrowski  - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców 
  5. Kinga Flaga-Gieruszyńska - przedstawiciel Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  6. Piotr Kujawa - przedstawiciel Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego 
  7. Jolanta Meller - przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  8. Marek Jasztal - przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie