logo

Pilne Czerwona strefa. Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty dla świadczeniodawcy

Nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1.01.2020 r.

29.01.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1.01.2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555). W związku z czym nie należy zamawiać w drukarniach „starych” druków zleceń na wzorach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1678).

Mając na uwadze treść komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 r., okres przejściowy, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, upływa 31 marca 2020 r. Termin należy uznać za ostateczny.

Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinno się odbywać wyłącznie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, zgodnie z art. 38c ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 ze zm.).

Więcej informacji na temat nowych zleceń dostępnych jest na stronie ZOW NFZ: http://www.nfz-szczecin.pl/pgf3m_ezwm.htm

Wszystkie aktualności