logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.01.2018

29.12.2017

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.129

 • A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 2-451
 • A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 452-460
 • A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 461-504
 • B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, str. 505-522
  • Załączniki B.1. – B.96. Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu), str. 523-963
 • C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 964-984
  • Załączniki C.0.01. - C.0.17. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, zakres wskazań objętych refundacją), str. 985-1004
  • Załączniki C.1. – C.78.b (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, kod i nazwa ICD-10), str. 1005-1549
 • D. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938j.t.), str. 1550-1616.
Wszystkie aktualności