logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Sprostowanie do obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

05.11.2018

Sprostowanie do Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2018r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.110

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 105) prostuje się następujące błędy w załączniku do obwieszczenia w części:

  1. B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, wiersze 25, 261, 262, 263, 264, 265, 266 oraz 267 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia
  2. C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, wiersz 13 otrzymuje brzmienie określone w załącznikunr 2 do niniejszego obwieszczenia.
Wszystkie aktualności