logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.03.2016

01.03.2016

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2016.27

 • A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 2-436
 • A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 437-443
 • A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 444-480
 • B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, str. 481-493
  • Załączniki B.1. – B.76. Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu), str. 494-786
 • C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 787-806
  • Załączniki C.0.01. - C.0.15. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, zakres wskazań objętych refundacją), str. 807-821
  • Załączniki C.1. – C.77. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, kod i nazwa ICD-10), str. 822-1323

Komunikat Ministerstwa Zdrowia o nowej liście otwórz link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Infolinia Ministerstwa Zdrowia, tel. 22 123 98 00, o zamiennikach leków przepisanych na recepcie otwórz link do zakładki Recepty-leki-apteki na stronie ZOW NFZ

Wszystkie aktualności