logo

Dla pacjenta

Drukuj

Recepty - leki - apteki

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 01.09.2016

01.09.2016

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2016.79

  • A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 2-516
  • A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 517-524
  • A 3. Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str. 525-564
  • B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, str. 565-580

o    Załączniki B.1. – B.80. Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków  w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu), str. 581-920

  • C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym, str.921-942

o    Załączniki C.0.01. - C.0.15. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, zakres wskazań objętych refundacją), str. 943-960

o    Załączniki C.1. – C.78. (nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy – droga podania, kod  i nazwa ICD-10), str. 961-1500

D. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.¹), str. 1501-1538. (bezpłatne leki dla seniorów 75+)

Wszystkie aktualności