logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Aktualizacja komunikatu dotyczącego „Terminu rozliczania umów za okres styczeń – grudzień 2016 r.”

11.01.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że poprawną podstawą prawną do komunikatu dotyczącego „Terminu rozliczania umów za okres styczeń – grudzień 2016 r.” jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U.2016.1146).

Dariusz Ruczyński
Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Wszystkie aktualności