logo

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Nowa funkcja w ZIP – możliwość odebrania danych dostępowych przez pełnomocnika

01.07.2015

Od 1 lipca 2015 r. konto w ZIP można założyć poprzez pełnomocnika.

 

Do tej pory, aby uzyskać dane dostępowe do ZIP, konieczna była osobista wizyta w Oddziale NFZ, przy mobilnym stanowisku Funduszu lub za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
Od 1 lipca 2015 roku Fundusz wprowadził nową funkcjonalność: możliwość otrzymania loginu i hasła do ZIP przez pełnomocnika.
To ważna informacja, szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się lub obłożnie chorych. Teraz, w ich imieniu, o dane dostępowe do ZIP może wystąpić pełnomocnik. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie przez niego podpisanego przez zainteresowaną osobę pełnomocnictwa.

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa

 

Dane dostępowe do systemu ZIP, tj. login i hasło, zostaną wydane pełnomocnikowi w odrębnej, bezpiecznej kopercie. OW NFZ poinformuje o tym fakcie właściciela konta, przesyłając mu list polecony - za potwierdzeniem odbioru.
List ten zawierać będzie informacje, które zostaną potwierdzone podczas telefonicznego kontaktu z pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego NFZ i pozwolą na podjęcie niezbędnych czynności na koncie ZIP przez właściciela konta.
Kontakt telefoniczny z OW NFZ umożliwi odwołanie pełnomocnictwa i/lub całkowite zablokowanie konta (unieważniając tym samym wydane dane dostępowe). Pacjent będzie miał również możliwość zablokowania pełnomocnika po zalogowaniu się do systemu.
Konto w ZIP zostanie aktywowane po 30 dniach od daty wydania danych dostępowych pełnomocnikowi.

 

To nie wszystkie, ostatnio uruchomione udogodnienia dla użytkowników kont w ZIP. System poinformuje ich również o każdorazowej zmianie statusu ubezpieczenia. Komunikat o zmianie statusu ubezpieczenia wyświetli się tym użytkownikom, którzy w ustawieniach ZIP wyrazili zgodę na wysyłanie im indywidualnych komunikatów. Informacja o komunikacie w ZIP zostanie przesłana także na prywatny adres e-mail, o ile użytkownik konta wyrazi na to zgodę.

Zintegrowany Informator Pacjenta jest ogólnopolskim serwisem internetowym, w którym można mieć osobiste konto z historią korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.

 

Zobacz więcej o informowaniu na temat zmiany statusu ubezpieczenia

Zobacz więcej o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności