logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2020”

10.01.2020

Ukazał się informator Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ „Jak i gdzie się leczyć 2020”. Znajdują się w nim adresy i telefony do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, oddziałów szpitalnych, do gabinetów stomatologicznych, placówek rehabilitacji leczniczej, podmiotów sprawujących opiekę psychiatryczną i leczenia uzależnień, udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jest w niej wykaz badań profilaktycznych i miejsc ich udzielania, informacje o zasadach korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Poradnik zawiera informacje o profilaktyce zdrowotnej, o świadczeniach zdrowotnych udzielanych bez skierowania i poza kolejnością, dodatkowych uprawnieniach dla pacjentów,. Są tu informacje o systemach, z których ubezpieczeni korzystają na co dzień, tj. o eWUŚ - elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, o IKP – Internetowe Konto Pacjenta oraz o ITL – Informator o Terminach Leczenia. Można się także dowiedzieć, jak wyrobić kartę EKUZ oraz na czym polega Opieka Transgraniczna.

Wydawcą informatora jest Zachodniopomorski Oddział NFZ.
Poradniki są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wydawnictwa NFZ można pobrać:

  • w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, pokój 104, tel. 91 425 11 40; publikacje w większych ilościach są wydawane, po uzgodnieniu, wprost z garażu nr 5, od frontu budynku.

Zobacz więcej:
•    Wydawnictwa NFZ, otwórz link do informacji

Wszystkie aktualności