logo

Pilne Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Dla pacjenta

Oddziały wojewódzkie NFZ wznawiają pracę sal obsługi klientów

22.05.2020

Od 25 maja zaczynają działać sale obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Będzie można m.in. potwierdzić Profil Zaufany, zlecenie na wyrób medyczny czy uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ. Mimo otwarcia sal, nadal namawiamy do zdalnego kontakt z Funduszem, np. przez Internet.

Sale obsługi klientów w każdym z szesnastu oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia są otwarte od poniedziałku, 25 maja. Powrót do pełnej obsługi pacjentów będzie przywracany etapami.

W pierwszym etapie pacjenci mogą:

 • potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne
 • założyć i/lub potwierdzić Profil Zaufany
 • zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • otrzymać podstawowe informacje związane z działalnością NFZ

Limit osób, które będą mogły przebywać jednocześnie na sali, jest uzależniony od liczby czynnych stanowisk.
W Zachodniopomorskim Oddziale NFZ:

 • w siedzibie w Szczecinie czynne są 3 stanowiska
 • w delegaturze w Koszalinie - 2 stanowiska

Zasady na sali/ w punkcie obsługi:

 • Na sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest stanowisk
 • Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, przy którym można załatwić daną sprawę. 
 • Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba.
 • Osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem, nie będą mogły wejść na salę razem z klientem.
 • Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę zostaną wpuszczone wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce.
 • Stanowiska do obsługi klientów są oddalone od siebie minimum o 2 metry. Po każdym pacjencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy są starannie dezynfekowane.

Ze względów bezpieczeństwa, przy wejściu do sali/ punktu obsługi znajdują się specjalne skrzynki, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do NFZ.   
Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali, czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu.

Obsługa odbywa się w siedzibie ZOW NFZ w Szczecinie oraz w delegaturze w Koszalinie.
Punkt w Pyrzycach pozostaje zamknięty!

 • Szczecin: sala obsługi klientów, ul. Arkońska 45
 • Koszalin: punkt obsługi klientów, ul. Konstytucji 3 Maja 7

 Sala i punkt obsługi czynne są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.                                        

UWAGA! Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w oddziale NFZ, nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty: 

Adresy do tradycyjnej korespondencji

 • Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45,
  tel. 91 425 11 67
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
  tel. 91 425 72 71

 Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta   

Przywrócenie pełnej działalności sal obsługi klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności