\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Warunki zawierania i realizacji umów NFZ – Świadczeniodawca

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej


Materiały dotyczące kontraktowania świadczeń na 2014 r.
Materiały dotyczące kontraktowania świadczeń na 2013 r.


Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U.2008, Nr 81, poz.484


 

Uwaga: w Internetowym Systemie Aktów Prawnych wskazane są wszystkie akty powiązane z ustawami, w tym rozporządzenia wykonawcze.Apteki. Recepty

 


Postępowanie dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 


Informacje gromadzone i przekazywane przez świadczeniodawcówSystemy teleinformatyczne na potrzeby prowadzenia list oczekujących

 


Warunki szczegółowe realizacji umów

 

 


Warunki dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej


 


Warunki dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

 


Warunki dotyczące leczenia uzdrowiskowego

 


Kontrola świadczeniodawców

 


NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorskie Oddział Wojewódzki w Szczecinie