\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Warunki umów z NFZ

Uwaga: w Internetowym Systemie Aktów Prawnych wskazane są wszystkie akty powiązane z ustawami, w tym rozporządzenia wykonawcze.


 


Postępowanie dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

          Załącznik nr 1.


Kontrola świadczeniodawcówNFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorskie Oddział Wojewódzki w Szczecinie