logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa kobiet

Pomoc w ramach ustawy „Za życiem”

26.03.2018

W 2017 roku, w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, złożono w Szczecinie 46 wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu przyjścia na świat żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie w wysokości 4 000 złotych jest jednorazowe. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (tj. pracującego w ramach umowy z NFZ), który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zobacz więcej:

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności