logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest piątek, 21 listopada 2014 godzina

Nasz oddział NFZ \ Podstawy prawne

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2013 poz. 1248

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji  Pobierz

Zał. nr 2

 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

Pobierz
Zał. nr 3  Wykaz świadczeń gwarantowanych położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 4  Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 5  Wykaz świadczeń gwarantowanych nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji
Pobierz


2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1413

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 2  Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 3  Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku procedur zabiegowych ambulatoryjnych
oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 4 Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku chemioterapii oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 5  Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 6  Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne (dz. u. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.) z rozpoznaniami według icd-10. Pobierz


3. Leczenie szpitalne

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1520

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych  Pobierz
Zał. nr 2 Wykaz substancji czynnych zawartych w lekach sprowadzanych
z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - prawo farmaceutyczne (dz. u. z 2008 r.
nr 45, poz. 271, z późn. zm.) z rozpoznaniami według icd-10
Pobierz
Zał. nr 3 Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  Pobierz
Zał. nr 4
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń
 
Pobierz


4. Rehabilitacja lecznicza

Zał. nr 1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  Pobierz
Zał. nr 2 Skala oparta na skali Rankina  Pobierz
Zał. nr 3 
Wykaz procedur medycznych według klasyfikacji icd-9 oraz wykaz jednostek chorobowych według klasyfikacji icd-10 opisujących świadczenia gwarantowane w rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych
 
Pobierz
Zał. nr 4   Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji  Pobierz


5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

Zał. nr 1

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 2 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 3 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych w izbie przyjęć oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 4   Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 5 
Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Pobierz6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

 

Zał. nr 1 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Pobierz


7. Leczenie stomatologiczne

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 2
Ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 4
Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji
 
Pobierz
Zał. nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji
 
Pobierz
Zał. nr 6
Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 7 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej oraz warunki ich realizacji Pobierz
Zał. nr 8 Wykaz świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki oraz warunki ich realizacji
 
Pobierz
Zał. nr 9 Wykaz świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej oraz warunki ich realizacji  Pobierz
Zał. nr 10 Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia oraz warunki ich realizacji
Pobierz
Zał. nr 11
Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych
Pobierz


8. Leczenie uzdrowiskowe

 

Zał. nr 1 warunki realizacji świadczeń gwarantowanych  Pobierz9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Zał. nr 1 Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Pobierz


10. Ratownictwo medyczne

Zał. nr 1 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, udzielanych przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego Pobierz
Zał. nr 2 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, udzielanych przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego  Pobierz
Zał. nr 3
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, udzielanych przez lotniczy zespół ratownictwa medycznego  Pobierz


11. Opieka paliatywna i hospicyjna

Zał. nr 1 Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
Pobierz
Zał. nr 2
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Pobierz


12. Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunki ich realizacji  Pobierz


13. Programy zdrowotne

Zał. nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji Pobierz


14. Leki i wyroby medyczne


  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. Min. Zdr. 2014.71

A 1.

Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 2-404

2-404

A 2.

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę
w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 405-411

405-411

A 3.

Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań
i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 412-445

412-445

B.

Leki dostępne w ramach programu lekowego

str. 446-456

446-456

Załączniki  B 1- B 62.

Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu)

str. 457-696

457-696

C.

Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań
i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 697-716

697-716

Załączniki C.0.01. - C.0.14b.

nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy - droga podania, zakres wskazań objętych refundacją

str. 717-730

717-730

Załączniki C.1. - C.72

nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy - droga podania, kod i nazwa ICD-10

str. 731-1196

731-1196