logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest poniedziałek, 28 lipca 2014 godzina

Nasz oddział NFZ \ Podstawy prawne

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej


1. Podstawowa opieka zdrowotna
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
3. Leczenie szpitalne
4. Rehabilitacja lecznicza
5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
7. Leczenie stomatologiczne
8. Leczenie uzdrowiskowe
9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne
10. Ratownictwo medyczne
11. Opieka paliatywna i hospicyjna
12. Świadczenia wysokospecjalistyczne
13. Programy zdrowotne
14. Leki i wyroby medyczne

 

Uwaga! Wzory skierowań i ich podstawy prawne znajdują się w zakładce Nasz Oddział/Formularze


1. Podstawowa opieka zdrowotna

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

3. Leczenie szpitalne

4. Rehabilitacja lecznicza

5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
          Wzór skierowań znajduje się w zakładce Nasz Oddział/ Formularze

7. Leczenie stomatologiczne

8. Leczenie uzdrowiskowe
          Wzór skierowań znajduje się w zakładce Nasz Oddział/ Formularze

9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne

10. Ratownictwo medyczne

11. Opieka paliatywna i hospicyjna

12. Świadczenia wysokospecjalistyczne

13. Programy zdrowotne

 


14. Leki i wyroby medyczne

  • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych DZ. URZ. MZ 2014.56

 

A 1.

Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań
i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym,

str. 2-394

2-394

A 2.

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę
w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 395-401

395-401

A 3.

Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań
i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 402-433

402-433

B.

Leki dostępne w ramach programu lekowego

str. 434-443

434-443

Załączniki  B 1- B 60.

Zakres świadczenia gwarantowanego (świadczeniobiorcy, schemat dawkowania leków w programie, badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu)

str. 444-678

444-678

C.

Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań
i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym

str. 679-698

679-698

Załączniki C.0.01. - C.0.14.

nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy - droga podania, zakres wskazań objętych refundacją

str. 699-711

699-711

Załączniki C.1. - C.71

nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy - droga podania, kod
i nazwa ICD-10

str. 712-1168

712-1168