logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Upoważnienie dla pracodawcy do odbioru EKUZ pracownika

Zgodnie z procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 23 grudnia 2009 roku, EKUZ może być pobrany przez osobę trzecią, w tym także przez pracodawcę, tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia odpowiedniego upoważnienia do odbioru karty.

Okazanie upoważnienia do odbioru EKUZ jest konieczne zarówno w przypadku, gdy pracownik zostaje oddelegowany na podstawie formularza E 101/ E 102, jak również w przypadku, gdy dla pracownika formularze takie nie są wydawane (np. pracownicy dyplomatyczni, konsularni itp.).

Biorąc pod uwagę, że właścicielem EKUZ jest osoba, dla której karta została wystawiona, a także związany z wystawieniem EKUZ obowiązek NFZ, polegający na finansowaniu ze środków publicznych kosztów świadczeń rzeczowych, które są niezbędne z przyczyn medycznych, przedstawienie przez pracodawcę listy pracowników oddelegowanych oraz formularzy E 101 nie zwalnia z obowiązku przedłożenia również upoważnienia do odebrania kart EKUZ.