logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest środa, 27 maja 2015 godzina

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Jak uzyskać EKUZ


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

  • wydawana jest osobom podróżującym w celach turystycznych, uczącym się/ studiującym, oddelegowanym do pracy w kraju Wspólnoty
  • można ją uzyskać w siedzibie Oddziału w Szczecinie, Delegaturze w Koszalinie oraz w Punkcie Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach.
  • wydawana jest na pisemny wniosek, który można wypełnić na miejscu, w NFZ, lub pobrać ze strony internetowej.
  • Wniosek o kartę można złożyć w NFZ osobiście, wysłać tradycyjną pocztą, mailem lub faksem.
  • można ją odebrać osobiście lub wskazać we wniosku adres do wysyłki
  • jest wydawana z reguły w dniu złożenia wniosku; w okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce.
  • do wypełnienia wniosku i/ lub odebrania EKUZ można upoważnić pisemnie osobę trzecią; upoważnienie jest przydatne szczególnie w sytuacji, gdy ważność EKUZ mija przed planowanym powrotem do kraju, a osoba ubezpieczona nadal przebywa za granicą.
W wyjątkowych okolicznościach, takich jak brak możliwości otrzymania karty przed wyjazdem lub utrata EKUZ, osoba zainteresowana może wnioskować o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. O Certyfikat może ubiegać się osoba zainteresowana lub instytucja miejsca pobytu

 

Uwaga! W wielu krajach do świadczeń opieki zdrowotnej trzeba dopłacać z własnej kieszeni, dlatego zalecane jest wykupienie przed wyjazdem prywatnej polisy chroniącej przed związanymi z tym kosztami (są one udziałem własnym pacjenta i nie podlegają zwrotowi po powrocie do kraju) Dotyczy to również skutków uprawiania sportów.


Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
Wyjątkiem są osoby powyżej 18 roku życia kontynuujące kształcenie się i mające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ
.

 

pobierz wniosek
1. Pobierz i wydrukuj 

wypełnij wniosek i oświadczenie

 

2. Wypełnij WNIOSEK
3. Podpisz
4. Wskaż we wniosku sposób
odbioru EKUZ

Pomyśl o środowisku! Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron,
tylko niezbędny wniosek.


5. Wybierz dogodny sposób dostarczenia WNIOSKU:


dostarcz do nas osobiście

 

 

 

 

 

 

Osobiście lub przez osobę upoważnioną

 

Dostarcz WNIOSEK osobiście
do NFZ w Szczecinie,
w Koszalinie lub
w Pyrzycach
.
Wniosek można wypełnić także na miejscu.

EKUZ wydawany jest
z reguły w dniu
złożenia wniosku.

Jak do nas trafić?
Szczecin
Koszalin
Pyrzyce


wyślij pocztą

 

 

 

 

 

 

Tradycyjną pocztą

 


WNIOSEK wyślij do Siedziby, Delegatury
lub POU
.
EKUZ można odebrać osobiście.
Może być wysłany pod wskazany
we wniosku adres.

 

 

 

 

 

 

 

Pocztą elektroniczną

 


Zeskanuj WNIOSEK
w rozdzielczości 300 dpi, zapisz w formacie JPG i wyślij na adres:
ekuz@nfz-szczecin.pl
(dla obszaru szczecińskiego)
lub
koszalin@nfz-szczecin.pl (dla obszaru koszalińskiego)

wyślij faksem

 

 

 

 

 

 

Faksem

 


WNIOSEK wyślij faxem pod wybrany numer: :
Szczecin 91 425 11 88 (Kancelaria Ogólna)
Koszalin 94 341 54 22
Pyrzyce: 91 395 02 59