logo

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Kontraktowanie świadczeń

Aktualizacja aplikacji ofertowej NFZ-KO

15.10.2019

Lista wprowadzonych zmian:

 •  Aktualizacja oświadczeń wnioskodawcy.

 Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.05.1.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.05.1.0)

Instrukcja użytkownika


 09.10.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Praktyka fizjoterapeutyczna – nowe zapisy. Aktualizacja wpisów do rejestrów.
 • Umożliwienie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne. Obsługa dyspozytorów w ofercie.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.05.0.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.05.0.0)

Instrukcja użytkownika


 16.07.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Zmieniono elementy systemu, które korzystają ze słownika form prowadzenia działalności.

 Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.10

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.10)

Instrukcja użytkownika


Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa wydruku próbnego personelu oferty.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.8

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.8)

Instrukcja użytkownika


03.06.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Wymuszenie odświeżenia listy pytań i odpowiedzi po zmianie odpowiedzi na pytanie ankietowe.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.7

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.7)

Instrukcja użytkownika


29.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa importu pliku profilu świadczeniodawcy. Dotyczy świadczeniodawców, u których w danych świadczeniodawcy na zakładce wpisów do rejestrów pojawiły się wpisy od podwykonawców.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.5

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.5)

Instrukcja użytkownika


 16.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa wydruku ankiety.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.4.0.4

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.4.0.4)

Instrukcja użytkownika


 09.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Poprawa walidacji na wymagalność uprawnienia zawodowego podczas zatwierdzania oferty.
 • Poprawa importu profilu świadczeniodawcy.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.3

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.3)

Instrukcja użytkownika (bez zmian)


06.05.2019

Aplikacja ofertowa NFZ-KO

Lista wprowadzonych zmian:

 • Wersja dotyczy kontraktowania wszystkich typów umów,
 • Dodanie sprawdzenia wymagalności podania uprawnienia dla specjalności,
 • Przystosowanie aplikacji dla ofert CZP,
 • Poprawa importu profilu świadczeniodawcy SPS.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.1

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.1)

Instrukcja użytkownika


02.05.2019

Lista wprowadzonych zmian:

 • Wersja dotyczy kontraktowania wszystkich typów umów,
 • Dodanie sprawdzenia wymagalności podania uprawnienia dla specjalności,
 • Przystosowanie aplikacji dla ofert CZP.

Pliki do pobrania:

Aktualizacja aplikacji NFZ-KO do wersji: 2019.04.0.0

Wersja instalacyjna aplikacji NFZ-KO (wersja 2019.04.0.0)

Instrukcja użytkownika


 

 

 

 

Wszystkie aktualności