logo

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dłużej ważna

29.10.2018

Już nie 12 miesięcy, a półtora roku ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ osobom ubezpieczonym na podstawie zatrudnienia, pobierającym rentę, zasiłek, świadczenie przedemerytalne; członkom rodziny powyżej 18 roku życia, którzy uczą się lub studiują i są zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodzica oraz studentom zgłoszonym do  ubezpieczenia przez uczelnię.
To ważna informacja dla wszystkich, którzy podróżują po Europie turystycznie, jeżdżą na zakupy lub studiują na europejskich uczelniach.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia zyskują jeszcze więcej: ich EKUZ wydany po 20 października 2018 roku ważny będzie przez 5 lat!  

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004), czyli przez prawie 14,5 roku, Zachodniopomorski Oddział NFZ wydał mieszkańcom naszego województwa ponad 1 mln 270 tysięcy Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Należy jednak pamiętać, że karta jedynie potwierdza fakt ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, co oznacza, że na jej podstawie z opieki zdrowotnej za granicą mogą korzystać tylko osoby w danym czasie ubezpieczone lub uprawnione.
Przypomnijmy: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania w krajach Unii Europejskiej: z niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłych, w palcówkach publicznych, na takich samych zasadach, jakie obowiązuję mieszkańców danego kraju.
Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w oddziale NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania, wysłać e-mailem, pocztą, za pośrednictwem ePUAP lub profilu zaufanego.
Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie, dla każdego członka rodziny.

W 2018 roku, od stycznia do września – wydano ich w ZOW NFZ 126 209 ( w tym samym czasie w całym kraju wydano 3,1 mln EKUZ-ów).

Zobacz więcej:
Nowe terminy ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - otwórz link

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności