logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

Od poniedziałku 6 lipca sala obsługi w ZOW NFZ działa w pełnym zakresie usług

16.07.2020

Aktualizacja komunikatu z 06.07.2020

25 maja br. ponownie zaczęły działać Sale Obsługi Klientów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Powrót do pełnego otwarcia będzie następował etapami. Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu i przywracamy wszystkie usługi realizowane na SOK przed stenem epidemii.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  NFZ zaprasza w dni robocze.

- w godzinach 8.00-16.00 czynne są:

 • Szczecin: sala obsługi klientów, ul. Arkońska 45
  (pobieranie biletów 8.00-15.50)
 • Koszalin: punkt obsługi klientów, ul. Konstytucji 3 Maja 7

- w godzinach 8.00-16.00 (poniedziałek); 7.00-15.00 (wtorek-piątek) czynny jest:

 • Pyrzyce: punkt obsługi klientów, ul. Lipiańska 4

Aktualny zakres usług świadczonych w ZOW NFZ: 

 • potwierdzanie (papierowych) zleceń na wyroby medyczne
 • przyjmowanie skarg i wniosków
 • udzielanie informacji o zasadach uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
 • udzielanie informacji dotyczących leczenia uzdrowiskowego
 • wydawanie kart EKUZ
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego (oprócz Pyrzyc)
 • obsługa formularzy UE/EFTA (oprócz Pyrzyc)
 • zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (oprócz Pyrzyc)

Limit osób, które mogą przebywać jednocześnie na sali, jest uzależniony od liczby czynnych stanowisk. W Zachodniopomorskim Oddziale NFZ czynne są:

o w siedzibie w Szczecinie - 7 stanowisk
o w delegaturze w Koszalinie - 2 stanowiska
o  w punkcie obsługi w Pyrzycach- 1 stanowisko

 Zasady na sali/ w punkcie obsługi:

 • Na sali obsługi może przebywać maksymalnie tylu klientów, ile jest stanowisk.
 • Klienci są wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska,
    przy którym można załatwić daną sprawę.
 • Przy stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.
 • Osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem, nie mogą wejść na salę razem z klientem.
 • Zarówno klientów, jak i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne. Na salę są wpuszczane wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce.
 • Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby deklarujące niedyspozycje zdrowotne, całościowe zaburzenie rozwoju, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niesamodzielność. Okazanie zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Stanowiska do obsługi klientów są oddalone od siebie minimum o 2 metry. Po każdym kliencie stanowisko, w tym przesłona chroniąca pracowników, blat biurka i długopisy są starannie dezynfekowane.  Ze względów bezpieczeństwa, przy wejściu do sali/ punktu obsługi znajdują się specjalne skrzynki, w których można zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do NFZ. Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych na sali czuwa Koordynator, który jest pracownikiem Funduszu.

UWAGA! Mimo wznowienia obsługi klientów na miejscu w oddziale NFZ, nadal rekomendujemy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

 • zaopatrzenie w wyroby medyczne >>> przedmioty@nfz-szczecin.pl lub koszalin@nfz-szczecin.pl
 • leczenie uzdrowiskowe >>> uzdrowiska@nfz-szczecin.pl
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego >>> ekuz@nfz.gov.pl
 • certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ >>> certyfikat-ekuz@nfz-szczecin.pl
 • ubezpieczenie w NFZ ewus@nfz-szczecin.pl
 • wnioski unijne/ formularze UE/EFTA >>> leczenie-za-granica@nfz-szczecin.pl lub koszalin@nfz-szczecin.pl
 • składanie skarg i wniosków >>> skargi@nfz-szczecin.pl
 • zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju >>> wniosek wyślij tradycyjną pocztą
 • ubezpieczenie dobrowolne >>> wniosek wyślij tradycyjną pocztą
 • ePUAP >>> (dla posiadaczy Profilu Zaufanego) >>> Identyfikator ePUAP: /5rxov9q48d/SkrytkaESP   

Adresy do tradycyjnej korespondencji

 • Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, 75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7

 Zachęcamy do korzystania z Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590 

Przywrócenie pełnej działalności sal obsługi klientów będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie aktualności