logo

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

Nowe funkcje w ZIP: informacje o składkach oraz możliwość otrzymania loginu i hasła za pomocą elektronicznego podpisu

24.09.2014

Uprzejmie informujemy, że w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) uruchomione zostały nowe funkcje:

  •  W zakładce Prawo do świadczeń/Składki widoczna jest data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i data ostatniej, zarejestrowanej składki, a także NIP i REGON płatnika składek
  •  O login i hasło do ZIP można wstąpić korzystając z podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 1)

Jak to zrobić?
Podczas wypełniania elektronicznego formularza rejestracyjnego w Portalu ZIP, na formatce „podsumowania" formularza, zamiast zakończyć proces, należy wybrać opcję „podpisz". Pobrany plik XML z wnioskiem należy podpisać w swojej aplikacji do obsługi podpisu. Tak podpisany plik jest dodawany do formularza rejestracyjnego. Jeśli plik jest podpisany prawidłowo, w wydruku podsumowania formularza rejestracyjnego znajdą się dane do logowania do ZIP (login i hasło).
Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany, mogą odebrać dane dostępowe do systemu bez konieczności osobistej wizyty w NFZ, a także zmienić hasło dla użytkownika we własnym imieniu.

1) W rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  (Dz.U. 2001 nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

Wszystkie aktualności