logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od 1 marca - 31 maja 2020 roku

13.02.2020

Opłata za udzielenie przez Fundusz informacji zakładom ubezpieczeń w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku wynosi: 88,38 zł. (ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 roku, wynoszącego 5 198,58 zł).

Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001

W tytule przelewu należy wskazać informację pozwalającą zidentyfikować osobę, której dotyczy wpłata/wniosek (Nr sprawy, imię i nazwisko, nr PESEL).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Dz. U. 2016 r. poz. 1754 otwórz >>>
Wszystkie aktualności