logo

Dla pacjenta

Drukuj

POZ Koszalin

SP ZOZ MSWiA w ramach umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie
ul. Szpitalna 2
pełen zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z wyłączeniem osób do 19 r.ż.
tel. 94 34 71 643