logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

POZ Koszalin

SP ZOZ MSWiA w ramach umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie
ul. Szpitalna 2
pełen zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z wyłączeniem osób do 19 r.ż.
tel. 94 34 71 643