logo

Pilne Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Jak uzyskać EKUZ

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
Wyjątkiem są osoby powyżej 18 r.ż. kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np.  zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.
pobierz wniosek
1. Pobierz i wydrukuj
 

 
wypełnij wniosek i oświadczenie
2. Wypełnij WNIOSEK

3. Podpisz
4. Wskaż we wniosku sposób
odbioru EKUZ

Pomyśl o środowisku! Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron,
tylko niezbędny wniosek.

5. Wybierz dogodny sposób dostarczenia WNIOSKU (osobiście, korespondencyjnie, mail, ePUAP, fax)

dostarcz do nas osobiście

 

 

 

 

Osobiście lub przez osobę upoważnioną

Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku EKUZ dla małżonka i dzieci. 
Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie w bezpośredniej obsłudze po złożeniu wniosku na Sali Obsługi w siedzibie ZOW NFZ, Delegaturze w Koszalinie lub w Punkcie Obsługi w Pyrzycach.

 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Tradycyjną pocztą

Wniosek prześlij do NFZ w Szczecinie, w Koszalinie lub w Pyrzycach 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Pocztą elektroniczną (mail, ePUAP)
Zeskanuj wniosek w rozdzielczości 300 dpi, zapisz w formacie JPG. Uwaga! Zanim wyślesz, przeczytaj!

ekuz@nfz.gov.pl

 

wyślij faksem

 

 

 

 

Faksem
Wniosek wyślij faksem pod wybrany numer:
Szczecin
91 425 11 88
(Kancelaria Ogólna),
Koszalin
94 341 54 22 

 

 

Wnioski wpływające pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej  (mail, ePUAP) muszą zawierać dane adresowe gdyż karty EKUZ przesyłane są na adres wskazany we wniosku.

O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanegootwórz link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Jak do nas trafić?
Szczecin
Koszalin
Pyrzyce