logo

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Jak uzyskać EKUZ

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawany jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów.
Wyjątkiem są osoby powyżej 18 r.ż. kontynuujące naukę i posiadające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający pobieranie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką.
W przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej o EKUZ, Oddział NFZ jest uprawniony do żądania aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, którymi są np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, tak aby wątpliwość co do statusu ubezpieczenia w CWU nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania na EKUZ.
pobierz wniosek
1. Pobierz i wydrukuj
 

 
wypełnij wniosek i oświadczenie
2. Wypełnij WNIOSEK

3. Podpisz
4. Wskaż we wniosku sposób
odbioru EKUZ

Pomyśl o środowisku! Pomyśl o środowisku! Nie drukuj wszystkich stron,
tylko niezbędny wniosek.

5. Wybierz dogodny sposób dostarczenia WNIOSKU:

dostarcz do nas osobiście

 

 

 

 

Osobiście lub przez osobę upoważnioną
Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku EKUZ dla małżonka i dzieci. 
Dostarcz wniosek osobiście do NFZ w Szczecinie, w Koszalinie lub w Pyrzycach.
Wniosek można wypełnić także na miejscu. Karta wydawana jest od ręki, z reguły w dniu złożenia wniosku

wyślij pocztą

 

 

 

 

Tradycyjną pocztą
Wniosek wyślij do NFZ w Szczecinie, w Koszalinie lub w Pyrzycach
EKUZ można odebrać osobiście.
Może być wysłany pod wskazany we wniosku adres 

wyślij pocztą

 

 

 

 

Pocztą elektroniczną
Zeskanuj wniosek w rozdzielczości 300 dpi, zapisz w formacie JPG. Uwaga! Zanim wyślesz, przeczytaj!

ekuz@nfz-szczecin.pl (dla obszaru szczecińskiego) lub
koszalin@nfz-szczecin.pl (dla obszaru koszalińskiego)

 

wyślij faksem

 

 

 

 

Faksem
Wniosek wyślij faxem pod wybrany numer:
Szczecin 91 425 11 88 (Kancelaria Ogólna)
Koszalin 94 341 54 22
Pyrzyce 91 425 10 55

 

 

 

Jeśli we wniosku wskazano przesłanie EKUZ pocztą, przesyłka jest realizowana do 14 dni licząc od daty złożenia wniosku w OW NFZ.

O EKUZ można się starać także za pośrednictwem profilu zaufanegootwórz link do strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Jak do nas trafić?
Szczecin
Koszalin
Pyrzyce