logo

Dla pacjenta

Drukuj

Strefa osób niepełnosprawnych

Zakładka poświęcona obowiązującym od 1.07.2018 r.
uprawnieniom dla osób z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności

Informacje można uzyskać również
pod numerem telefonu 91 35 999 55
czynnym w dni powszednie w godz. 8-16 

 

Od 1 lipca 2018 roku osoby, które ukończyły 16 rok życia i  posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo:*

 • do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
  • do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane  jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej)
 • do korzystania bez wymaganego skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych (np. neurologicznej, okulistycznej, kardiologicznej etc.) 
 • do korzystania z wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania
  • zlecenie na wyroby medyczne wystawia uprawniony lekarz na podstawie aktualnego stanu zdrowia pacjenta
  • ilość wyrobów medycznych comiesięcznie refundowanych, np. pieluch lub cewników, każdorazowo określa lekarz wystawiający zlecenie, uwzględniając aktualny stan zdrowia pacjenta

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że: 

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • świadczenie udzielane w poradniach specjalistycznych (np. neurologicznej, chirurgicznej, kardiologicznej) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia (UWAGA! 7-dniowy termin nie dotyczy świadczeń rehabilitacji leczniczej, do których zalicza się zarówno fizjoterapię, jak i lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną).

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.