logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Co nowego w przychodniach, szpitalach

Czasowe zamknięcie dwóch oddziałów w Białogardzie

11.04.2016

Wojewoda Zachodniopomorski wyraził zgodę na czasowe zamknięcie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziału wewnętrznego szpitala w Białogardzie. Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej na obu oddziałach ma potrwać do 31 maja 2016 roku.

Centrum Dializa otrzymało zgodę na czasowe zaprzestanie działalności oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddziału wewnętrznego do dnia 31 maja br. - w związku z koniecznością przedłużenia obowiązywania umów (aktualne umowy obowiązują do 30 czerwca 2016) i ustalenia warunków finansowania na nowy okres rozliczeniowy,  pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających:

o   zapewnienie prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie (umowa o współpracy),

o   wyodrębnienie i ujawnienie w księdze rejestrowej stanowiska intensywnej terapii

o   zapewnienia  konsultacji internistycznych dla pacjentów przyjmowanych w ramach izby przyjęć oraz  hospitalizacji

 

Zobacz także:
Komunikat na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności