logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Rejestracja w Portalu SZOI

Uprzejmie informujemy, że zarówno świadczeniodawcy jak i oferenci ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają obowiązek podpisać umowę upoważniającą do korzystania z SZOI, będącego Portalem NFZ.

Dokumenty niezbędne do rejestracji w Portalu SZOI:

  1. Umowa upoważniająca do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
  2. Formularz rejestracyjny
  3. Oświadczenie administratora (pobierz)

Ważne!

Podpisany formularz rejestracyjny (1 egzemplarz) , podpisane dwa egzemplarze umowy na korzystanie z Portalu Świadczeniodawcy SZOI oraz oświadczenie administratora (1 egzemplarz) należy przekazać osobiście (w godz. od 8:00-16:00) lub listownie do:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, pokój 212 (2 piętro), 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Po dostarczeniu powyższych dokumentów podmiot zostanie zarejestrowany w systemie informatycznym ZOW NFZ i zostaną mu przekazane dane dostępowe (login i hasło) do Portalu Świadczeniodawcy SZOI.
Dane te zostaną przekazane drogą mailową lub bezpośrednio wydane osobie składającej dokumenty rejestracyjne w ZOW NFZ - w zależności od opcji wybranej w formularzu rejestracyjnym.

Wskazówki dotyczące wypełnienia druku „Umowa"

Pozycji : „umowa nr" i „zawarta w Szczecinie w dniu" nie należy wypełniać .
Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.
Umowa powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki (reprezentacja wynikająca z Wpisu do Rejestru Wojewody, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej itp.)

Jeden egzemplarz umowy zostanie odesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Organizacyjnego ZOW NFZ:


Informacje dotyczące korzystania z Portalu SZOI

  1. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne (pobierz)
  2. Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez świadczeniodawców i podwykonawców (pobierz)
  3. Instrukcja - Portal SZOI (03.12.2010)
  4. Wniosek o odblokowanie konta (pobierz)
  5. Wniosek o odblokowanie konta zablokowanego w wyniku błędnie wprowadzonego hasła (pobierz)
  6. Wniosek o zawieszenie konta (pobierz)
  7. Wniosek o wygenerowanie nowego hasła do Portalu SZOI (pobierz)