logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna - kontraktowanie

Komunikat dotyczący podpisywania umów/aneksów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna obowiązujących od dnia 01 stycznia 2016 roku

31.12.2015

 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że:

  1. przesłał Świadczeniodawcom do podpisu umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016r. i zawarte na czas nieoznaczony;
  2. przesłał Świadczeniodawcom realizującym w roku 2015 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna zawarte na czas nieoznaczony, aneksy do tychże umów, obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016r.

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe wskazane zostały w zarządzeniu nr 77/2015/DSOZ z dnia
19 listopada 2015r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Informujemy Państwa o konieczności złożenia podpisów i pieczęci na wszystkich przekazanych dokumentach, tj.:

a)    Obu egzemplarzach umowy,

b)    Obu egzemplarzach aneksu do umowy ( dotyczy umów aneksowanych);

c)     Wszystkich egzemplarzach załączników do umowy, tj.:

-      Załączniku nr 1 – harmonogram – zasoby;

-      Załączniku nr 2 - wykazie podwykonawców;

Wskazujemy, że jeden komplet przekazanej dokumentacji, winni Państwo niezwłocznie odesłać na adres ZOW NFZ w Szczecinie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności