logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest niedziela, 04 października 2015 godzina

Dla pacjenta \ Ubezpieczenie w NFZ

Składka na ubezpieczenie zdrowotne


Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Składkę należy płacić co miesiąc. Na jej wysokość nie ma wpływu liczba zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, 
 • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.

 

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika

  Podstawą wymiaru jest przychód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika.
  Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą:
  • na ubezpieczenie emerytalne - 19, 52 %; pracownik płaci 9,76% tej kwoty, pracodawca drugie tyle
  • na ubezpieczenie rentowe - 8%; pracownik płaci 1, 5% podstawy wymiaru, 6,5% płaci pracodawca
  • na ubezpieczenie chorobowe - 2, 45 % - składkę w całości finansuje pracownik 
  • składkę na ubezpieczenie wypadkowe - w całości opłaca pracodawca
  Razem składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracownika wynoszą 13, 71 % jego wynagrodzenia brutto.
  Składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza się od pozostałej kwoty, to jest od 86,29% wynagrodzenia brutto, czyli od dochodu pracownika.
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wysokości 9% jego dochodu jest w całości pobierana z tego dochodu i wynosi przykładowo:
  • 147, 56 zł przy płacy brutto = 1.900 zł
  • 225, 22 zł przy płacy brutto = 2.900 zł
  • 333, 94 zł przy płacy brutto = 4.300 zł
 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 roku osoby prowadzącej działalność gospodarczą

  Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Składka obowiązuje od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.
  W roku 2014 wynagrodzenie to wyniosło 4139,42 zł; podstawa wymiaru składki, czyli 75% tej kwoty, to 3104,57 zł.
  W 2015 roku składka zdrowotna osoby prowadzącej działalność gospodarczą, stanowiąca 9% podstawy wymiaru, wynosi nie mniej niż 279,41zł miesięcznie przez cały 2015 rok.


  Więcej o składkach znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych >>>
 3. Składka na ubezpieczenie dobrowolne - więcej informacji

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 79-84 Ustawy: Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Art. 85-88 Ustawy: Kto odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne