logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Dokumentacja medyczna pacjenta

Aktualizacja 27.08.2018

Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417


System informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657


Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2015 poz. 1400


Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2015 poz. 2069


Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dz.U. 2016 poz. 249


Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej osób pozbawionych wolności
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2016 poz. 258


Rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Dz.U. 2018 poz. 941