logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Świadczenia poza kolejnością i bez skierowania dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

19.03.2018

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 31 sierpnia 2017 r., działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do korzystania poza kolejnością w zakresie świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • korzystanie bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Powyższa informacja powinna być umieszczona w widocznym miejscu w każdej placówce świadczącej usługi w ramach NFZ.

Podstawa prawna:
art. 47c, art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 t.j)

Zobacz więcej

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności