logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego, w części dotyczącej kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2

26.02.2019

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż  zgodnie ze  stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, wymóg posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaczem wartości liczbowej EtCO2 spełnią wszystkie kapnometry, za pomocą których możliwy jest odczyt wartości liczbowej stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.  Są to zarówno kapnometry z wyświetlaczem numerycznym, jak i te z wyświetlaczem słupkowym i skalą numeryczną obok. Kapnometr może występować jako oddzielne urządzenie oraz jako moduł innego wyrobu medycznego, np. defibrylatora lub respiratora. Może również łączyć pomiarEtCO2 z innymi funkcjami, np. z pomiarem p02 lub częstości oddechów. Niezależnie od rodzaju urządzenia, zespół ratownictwa medycznego przy pomocy kapnometru powinien mieć możliwość ciągłego monitorowania wartości liczbowej stężenia C02 w wydychanym powietrzu.

Jednocześnie informujemy, że wymóg dotyczący posiadania kapnometru z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej EtCO2 określony został w Zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Ratownictwo medyczne.

Wydział ds. Służb Mundurowych

Wszystkie aktualności