logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

05.04.2019

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z  27 sierpnia 2004 r. (art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z utrudnioną dostępnością do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w stanach nagłych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, powyższe świadczenie może zostać udzielone małoletnim świadczeniobiorcom w oddziałach ogólnopsychiatrycznych.

Finansowanie świadczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży udzielonego w oddziale ogólnopsychiatrycznym następuje na zasadach przewidzianych dla tego typu świadczeń, tj. z uwzględnieniem współczynnika 1,06. Do słownika produktów kontraktowych został dodany stosowny produkt rozliczeniowy.

Jednocześnie NFZ podkreśla, że w przypadku ustania przyczyny przyjęcia i leczenia małoletniego świadczeniobiorcy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjętego do oddziału ogólnopsychiatrycznego, należy wdrożyć leczenie przeznaczone dla tej grupy świadczeniobiorców.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności