logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

05.04.2019

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z  27 sierpnia 2004 r. (art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25), zwanej dalej „ustawą”, oraz w związku z utrudnioną dostępnością do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w stanach nagłych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, powyższe świadczenie może zostać udzielone małoletnim świadczeniobiorcom w oddziałach ogólnopsychiatrycznych.

Finansowanie świadczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży udzielonego w oddziale ogólnopsychiatrycznym następuje na zasadach przewidzianych dla tego typu świadczeń, tj. z uwzględnieniem współczynnika 1,06. Do słownika produktów kontraktowych został dodany stosowny produkt rozliczeniowy.

Jednocześnie NFZ podkreśla, że w przypadku ustania przyczyny przyjęcia i leczenia małoletniego świadczeniobiorcy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przyjętego do oddziału ogólnopsychiatrycznego, należy wdrożyć leczenie przeznaczone dla tej grupy świadczeniobiorców.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności