logo

Pilne Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Informowanie OW NFZ o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego

21.05.2019

         Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie przypomina, że zgodnie z zapisami art. 37k ustawy Prawo Farmaceutyczne, w formie zmienionej ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 399), badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego,  a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. wchodzi w życie 1 czerwca 2019 r.

Dariusz Ruczyński

Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 

Wszystkie aktualności