logo

Pilne Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie i realizacja umów w rodzaju świadczeń Zaopatrzenie w wyroby medyczne.

01.04.2020

WAŻNE!!!

Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 47/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-472020dsoz,7158.html

 

Zaktualizowana dokumentacja systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-ezwm,7681.html

Wszystkie aktualności