logo

Pilne Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Dla świadczeniodawcy

Specjalny zespół opracuje koncepcję budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych

08.05.2020
Prezes NFZ powołał Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Głównym zadaniem zespołu jest wypracowanie koncepcji zmian służących usprawnieniu współpracy między NFZ a świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapraszamy do zgłaszania propozycji usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia zawierania oraz aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także procesu realizacji i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Propozycję zmian prosimy przesłać na adres:

ezpo@nfz.gov.pl

do 31.05.2020 r.

Przesłane propozycje poddamy analizie. Będą one punktem wyjścia do pracy nad dalszym rozwojem systemu w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 66/2020/GPF

Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności