logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat w sprawie pobierania zakresu numerów recept

20.12.2017

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2017r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym tj. do momentu zakończenia zawierania umów na 2018r. W sytuacji wypowiadania umów umożliwiających lekarzom pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, do czasu wykazania danych nowego personelu medycznego w potencjale danego świadczeniodawcy i wygenerowania druków recept refundowanych, dopuszcza się możliwość korzystania z zakresu numerów recept przydzielonych im wcześniej w ramach umowy z innymi świadczeniodawcami lub w ramach posiadanego dostępu do Portalu Personelu/SNRL.

Wydział Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności