logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

SNRL

Komunikat dla lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów dotyczący pobierania numerów recept

03.10.2016

W związku z koniecznością przekazania do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie do 31 grudnia 2016 r. wersji elektronicznej i papierowej wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 3 do Zarządzenia  nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dn. 29 lipca 2016r.w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, jak również  koniecznością aktualizacji danych w systemie Portal Personelu-SNRL, w celu ułatwienia wypełniania wniosku aktualizacyjnego, załączamy stosowną instrukcję.

Instrukcja wypełniania wniosku o aktualizację danych w systemie Portal Personelu- SNRL
(dot. wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów, którzy zawarli indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych) – pobierz w pdf


Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności