logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Koniec abolicji. A co potem?

11.04.2017

12 kwietnia 2017 roku mija ustawowy termin abolicji. A co potem?

Wobec osób, które nie skorzystały z abolicji (nie dokonały w okresie od 12 stycznia do 12 kwietnia 2017 roku wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego), Fundusz rozpocznie postępowanie w trybie administracyjnym. Osoby, które po 12 kwietnia 2017 roku otrzymają w tym trybie pismo z ZOW NFZ, będą mieć na dokonanie wstecznego zgłoszenia 30 dni.
Jeśli nadal nie skorzystają z szansy wstecznego zgłoszenia, ZOW NFZ podejmie decyzję administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności. Do postępowania w sprawach o ustalenie poniesienia kosztów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Może się ono zakończyć ściągnięciem kosztów w trybie  postępowania egzekucyjnego w administracji.

Dyrektor oddziału NFZ może umorzyć w całości albo w części spłatę należności ustalonej w decyzji, lub odroczyć spłatę tej należności, lub rozłożyć ją na raty.

Osobom, które obecnie korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej (mimo czerwonego statusu w eWUŚ), ustawa daje możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego świadczenia.

Należy pamiętać, że:
Abolicja i wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego nie dotyczą osób, które faktycznie były nieubezpieczone i nie miały możliwości być zgłoszone do ubezpieczenia np. jako członkowie rodziny. Osoby te są obowiązane do uiszczenia kosztów udzielonych im świadczeń, z wyłączeniem kosztów porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Biuro prasowe ZOW NFZ

Zobacz więcej:

Wszystkie aktualności