logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Ubezpieczenie w NFZ

Studencie, nie oblej egzaminu z eWUŚ!

07.10.2016

Uprzejmie przypominamy studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, że podjęcie przez nich pracy w okresie studiów lub wakacji oznacza:

  • automatyczną utratę statusu uprawnionego członka rodziny
  • wyrejestrowanie z ubezpieczenia rodzica.

Aby znowu skorzystać z bezpłatnego leczenia, student musi ponownie zostać zgłoszony do ubezpieczenia.

Prawo studenta do świadczeń opieki zdrowotnej wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili go do ubezpieczenia, zmienią pracę i nie ponowią zgłoszenia u nowego pracodawcy.

Wystarczy zgłoszenie przez jedno z rodziców, które podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ.

Jeśli żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w Polsce/w innym kraju UE, lub nie ma innego tytułu do świadczeń, do ubezpieczenia może zgłosić studenta - jego dziadek lub babcia.

W przypadku braku statusu członka rodziny, obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na uczelni.

Od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia, osoby te mają w systemie e-WUŚ „czerwony" status.

Oznacza to, że w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego:

  • okazują dokument potwierdzający prawo do świadczeń wraz z dokumentem/świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej lub zdanie matury
  • składają oświadczenie o prawie do świadczeń.

W przypadku gdy student złoży nieprawdziwe oświadczenie, zostanie obciążony kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ! - pobierz ulotkę
Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ! - pobierz plakat A3
Zobacz więcej o eWUŚ – link do informacji

Biuro Prasowe ZOW NFZ

Wszystkie aktualności