logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Biuro prasowe

Sprostowanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

12.09.2019

W sprostowaniu nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie uprzejmie informuję, że kary nałożone przez NFZ na Pogotowie za nierzetelną realizację świadczeń, tj. wyjeżdżanie do pacjentów w ciężkim stanie bez lekarza, wyniosły 37 tys. zł, a nie 107 tys., jak twierdzi dyrekcja WSPR.

Pozostałą kwotę, tj. 70 tys. Zachodniopomorski Oddział NFZ miał prawo i obowiązek odzyskać, ponieważ WSPR, nie zatrudniając wymaganego umową lekarza, nie ponosiło kosztów. A zatem wypłacone pieniądze Pogotowiu po prostu się nie należały i WSPR samo powinno je zwrócić, bez wezwania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 8 września 2015 r. w prawie Ogólnych Warunków Umów, w przypadku udzielania świadczeń w danym zakresie niezgodnie z przepisami lub umową, kara wynosi do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.  Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału, stosując zasadę miarkowania kary, zmniejszył ją dziesięciokrotnie i wynosi ona, za miesiące maj – czerwiec, 0,1%.  

Małgorzata Koszur
Rzecznik prasowy ZOW NFZ

Wszystkie aktualności