logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Recepta „zaoczna” - nowe przepisy dotyczące wystawiania recept lub zleceń bez osobistego badania pacjenta.

08.01.2015

W ramach pakietu kolejkowego, do ustawy o zawodzie lekarza wprowadzono zmianę, która w szczególnych sytuacjach pozwala na wypisanie recepty lub zlecenia bez dokonania osobistego badania pacjenta.
W artykule 41 ustawy, po zapisie, iż lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, dodano nowy, stanowiący, że:

Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W takim przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
  • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi dzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

Upoważnienie lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.
Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

Zobacz więcej o korzystnych dla pacjenta zmianach w zaopatrzeniu w leki na receptę refundowaną

Podstawa prawna:

 

Biuro Prasowe ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności