logo

Dla pacjenta

Drukuj

Kolejka medyczna

https://kolejki.nfz.gov.pl/

Aktualizacja 22.05.2018

Zawarte w Informatorze dane o kolejce medycznej obejmują tylko pierwszorazowych pacjentów.  Na listach oczekujących nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy. Dane pochodzą ze sprawozdań przesłanych przez świadczeniodawców. Wskazują one, ile dni pacjent czekał na leczenie/ badanie: od chwili wpisania go na listę oczekujących, do dnia udzielenia mu świadczenia (jest to czas uśredniony). Pomagają one oszacować, do której placówki kolejka jest najkrótsza.

Poza kolejnościąotwórz link do informacji

Zasady prowadzenia kolejki oczekujących

Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę (uwaga: świadczeniodawcy udzielają świadczeń zgodnie z harmonogramem, nie wszyscy codziennie).