logo

Dla pacjenta

Drukuj

Kolejka medyczna

https://kolejki.nfz.gov.pl/

Aktualizacja 08.02.2018

Zawarte w Informatorze dane o kolejce medycznej obejmują tylko pierwszorazowych pacjentów.  Na listach oczekujących nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy. Dane pochodzą ze sprawozdań przesłanych przez przychodnie i szpitale. Wskazują one, ile dni pacjent czekał na leczenie/ badanie: od chwili wpisania go na listę oczekujących, do dnia udzielenia mu świadczenia (jest to czas uśredniony). Pomagają one oszacować, do której placówki kolejka jest najkrótsza.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej* są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poza kolejnościąotwórz link do informacji

* Ambulatoryjna opieka zdrowotna - udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.
Świadczenie specjalistyczne - świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - otwórz link do Ustawy