logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest sobota, 20 grudnia 2014 godzina

Dla pacjenta

ZIP - Zintegrowany Informator PacjentaZintegrowany Informator Pacjenta
ZIP Zarejestruj się z ZIP Zaloguj się


 

 

Szanowni Państwo,
Zintegrowany Informator Pacjenta to nowoczesny, stale aktualizowany, dostępny w Internecie poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia - łatwy w użytkowaniu i przyjazny. Poza częścią ogólnodostępną, proponuje wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do własnego konta zdrowotnego, w którym można znaleźć dane o swoim leczeniu, wykonanych badaniach, zapisanych lekach i ich kosztach od 2008 roku. Dane dostępowe do konta, tj. login i hasło, wydawane są w Oddziale Funduszu za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu, na podstawie informacji zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Cała procedura zakładania konta trwa kilka minut.
Naszym celem jest udostępnienie systemu ZIP jak największej liczbie użytkowników. Zachęcam Państwa do korzystania z Informatora i zakładania własnego konta w ZIP.
Zapewniam, że portal Zintegrowanego Informatora Pacjenta będzie naszym wspólnym miejscem spotkań.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich użytkowników systemu ZIP, obecnych i przyszłych

 

p.o. Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dariusz Ruczyński

 


 

Gdzie można założyć konto w ZIP?

 

Zaproś mobilne stanowisko do siebie!

 • Zaproszenie do współpracy pdf
 • Wymagania organizacyjne - opis stanowiska pdf
 • Wymagania techniczne - ANKIETA doc/pdf
 • Zaproszenie dla pracowników pdf
 • Zarejestruj się - opis stanowiska pdf
 • Informacja prasowa doc
 • Logotyp ZIP jpg, png
 • email: mobilny.zip@nfz-szczecin.pl 
 • tel. 91 425 11 40

 

Bieżące informacje o mobilnych stanowiskach do zakładania kont w ZIP


Nasz Oddział - AKTUALNOŚCI Nasz Oddział - GALERIA

 

ZIP - ogólnopolski serwis internetowy
System zintegrowany z aktualną bazą NFZ, przekazany internautom do użytkowania 1 lipca 2013 roku. Jest dostępny pod adresem zip.nfz.gov.pl i składa się:

 • z części ogólnodostępnej, dla wszystkich
 • z części dostępnej tylko po zalogowaniu się, dla posiadaczy konta w ZIP.

 

Jak uzyskać konto w ZIP?

 • Do uzyskania konta w ZIP potrzebne są dane dostępowe, czyli login i hasło. Są one wydawane przez uprawnionych pracowników NFZ w siedzibie Oddziału w Szczecinie, delegaturze w Koszalinie, w punkcie obsługi w Pyrzycach, a także przy mobilnych stanowiskach!
 • Uwaga! Prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację w systemie ZIP.
 • Zakładka Zarejestruj się w ZIP! jest dostępna na stronie www.nfz-szczecin.pl.
 • Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna, ale znacznie przyśpiesza wydawanie danych dostępowych! Wypełniony i zatwierdzony wniosek rejestrowy (nie trzeba go drukować) czeka w systemie do dnia osobistego odbioru loginu i hasła - wtedy należy mieć przy sobie dokument wskazany we wniosku (albo dowód osobisty, albo paszport).
 • Dane dostępowe są wydawane za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Od września 2014 roku można je uzyskać za pomocą podpisu elektronicznego - zobacz komunikat z dnia 23.09.2014 
 • Konto w ZIP można założyć dla siebie lub swojego dziecka (zobacz informację poniżej)
 • Informacje na koncie w ZIP są dostępne w ciągu 24 godzin od aktywowania konta

 

Konto w ZIP dla dzieci i młodzieży!

 • Od grudnia 2013 roku rodzice mogą zakładać konta w ZIP swoim dzieciom.
 • Dane dostępowe do konta dziecka zostaną wydane temu z rodziców/ opiekunów, które zgłosiło dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Osobą, która zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego jest najczęściej matka lub ojciec dziecka. Jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka, a także przez opiekuna prawnego - w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Zgłoszenie do ubezpieczenia jest jedyną metodą weryfikacji, którą może podjąć NFZ w oparciu o posiadane dane, do przetwarzania których jest uprawniony.
 • Osoba dorosła, aby mieć dostęp do historii leczenia dziecka, najpierw musi założyć konto dla siebie.
 • Swoje konto w ZIP mogą zakładać już 16-latkowie, składając samodzielnie (tak jak dorośli) wniosek i otrzymując login i hasło na podstawie własnego aktualnego paszportu lub dowodu (biometrycznego). Wniosek o konto dla małoletniego może złożyć także rodzic/ opiekun, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego; osoba ta otrzyma dostęp do informacji o świadczeniach małoletniego w ramach swojego „subkonta" (tak jak w przypadku dzieci do 16 roku życia).

 

 

Jakie są korzyści z założenia konta w ZIP?

 • Dostęp do własnego konta w ZIP mamy w każdej chwili, z każdego komputera połączonego z Internetem.
 • Na koncie w ZIP sprawdzimy, czy system eWUŚ potwierdza nasze prawo do świadczeń.
 • Dzięki ZIP mamy dostęp do swojej historii korzystania z opieki zdrowotnej w ramach NFZ od 2008 roku.
 • Na koncie w ZIP zobaczymy, gdzie i kiedy się leczyliśmy, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, ile to kosztowało.
 • Dzięki ZIP możemy kontrolować, ile pieniędzy na nasze leczenie wydaje NFZ.

 

 

Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza!

 

Zobacz także: