logo

Pilne Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Telefoniczna Informacja Pacjenta 800-190-590 - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem Co musisz wiedzieć o koronawirusie. Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19 Środa z profilaktyką. Cukrzyca Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Dyrekcja

Piotr Bromber
p.o. Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

sekretariat: tel. 91 425 10 01
sekretariat@nfz-szczecin.pl

Wojciech Włodarski
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych   

sekretariat: tel. 91 425 10 03, faks 91 454 05 73
sekretariat.finansowy@nfz-szczecin.pl

Marian Kalemba
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
sekretariat: tel. 91 425 10 05, faks 91 425 10 85
sekretariat.medyczny@nfz-szczecin.pl

Piotr Grodzki
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

sekretariat: tel. 91 425 10 65, faks 91 425 10 98
sekretariat.mundurowy@nfz-szczecin.pl