logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Kontakt z pracownikami oddziału

Komórka organizacyjna/ zakres spraw telefon, fax, e-mail
 

Informacja ogólna

TIP-Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590
fax 91 425 10 55

wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

TIP-Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590

TELEFONICZNA OBSŁUGA UBEZPIECZONYCH

odbywa się w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach od 8:00 do 12:00

 

informacja o zasadach uzyskania EKUZ

tel 91 425 11 47

fax 91 425 10 55

formularze oraz sprawy w ramach UE/EFTA

tel  91 425 11 48

lecznictwo uzdrowiskowe

tel 91 425 11 49

fax 91 425 10 98

uzdrowiska@nfz-szczecin.pl

zaopatrzenie w wyroby medyczne

tel 91 425 11 39

fax 91 425 11 88

przedmioty@nfz-szczecin.pl 

skargi i wnioski

tel 91 425 11 90

fax 91 425 11 88

skargi@nfz-szczecin.pl

OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW
dane do kontaktu znajdują się w SZOI (od 24.11.2018)

INNE TELEFONY

Wydział Kadr i Szkoleń

tel. faks 91 425 11 88, kadry@nfz-szczecin.pl