logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Kontakt z pracownikami oddziału

komórka organizacyjna/
zakres spraw

numer telefonu
numer faksu, e-mail

oddział w Szczecinie

Dyrekcja
faks 91 425 11 88

delegatura w Koszalinie

tel. 94 346 52 27, 94 346 52 28, 94 346 36 60,
faks 94 341 54 22

punkt obsługi ubezpieczonych w Pyrzycach

tel. 91 425 72 99, 91 425 72 98

rzecznik prasowy

tel. 91 425 11 45, faks 91 425 11 77
rzecznik@nfz-szczecin.pl

OBSŁUGA UBEZPIECZONYCH, siedziba Oddziału w Szczecinie

informacja ogólna

Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji
faks 91 425 10 55
pytania@nfz-szczecin.pl

dyrektywa transgraniczna   
informacja o trybie i zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie uprzedniej zgody na leczenie poza granicami kraju
recepty transgraniczne

tel. 91 425 11 85; dyrektywa-pytania@nfz-szczecin.pl;
dyrektywa-zwrot@nfz-szczecin.pl

 

tel. 91 425 10 99; dyrektywa-leki@nfz-szczecin.pl

informacja o EKUZ,
informacja e-WUŚ,
informacja o ZIP

tel. 91 425 72 98, faks 91 425 10 55
ekuz@nfz-szczecin.pl; ewus@nfz-szczecin.pl
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji
zamawianie mobilnego stanowiska do zakładania kont w ZIP

tel. 91 425 11 40, faks 91 425 10 55
mobilny.zip@nfz-szczecin.pl

ubezpieczenie dobrowolne

tel. 91 425 72 98, faks 91 425 10 55
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

wysokość składki zdrowotnej

Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

opieka zdrowotna w UE
rejestracja formularzy unijnych

tel. 91 425 10 13
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

lecznictwo uzdrowiskowe

tel. 91 425 11 51, faks 91 425 10 98
uzdrowiska@nfz-szczecin.pl
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

zaopatrzenie w wyroby medyczne

tel. 91 425 11 52
przedmioty@nfz-szczecin.pl
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

skargi i wnioski
pakiet onkologiczny

tel. 91 425 10 50, tel/ fax 91 425 10 52
skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

kancelaria

tel. 91 425 11 70, faks 91 425 11 88
Całodobowy telefon informacyjny, otwórz link do informacji

recepty refundowane

tel. 91 425 11 34

sprawy ewidencji ubezpieczonych (kierownik Sekcji)

tel. 91 425 11 84

sprawy postępowań administracyjnych (kierownik Sekcji)

tel. 91 425 11 37

OBSŁUGA UBEZPIECZONYCH, Delegatura w Koszalinie

informacja o EKUZ
informacja o dyrektywie transgranicznej
informacja e-WUŚ
informacja o ZIP

tel. 94 346 52 27, 94 346 52 28, faks 94 341 54 22

zaopatrzenie w wyroby medyczne

tel. 94 346 36 60, faks 94 341 54 22

kancelaria

tel. 94 346 52 27, 94 346 52 28, faks 94 341 54 22

OBSŁUGA UBEZPIECZONYCH, Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach

informacja o EKUZ
informacja o dyrektywie transgranicznej
informacja e-WUŚ
informacja o ZIP

tel. 91 425 72 99, 91 425 72 98
poupyrzyce@nfz-szczecin.pl

zaopatrzenie w wyroby medyczne

tel. 91 425 72 99

kancelaria

tel. 91 425 72 99, 91 425 72 98

OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW, siedziba Oddziału w Szczecinie

rejestracja w portalu SZOI

 

kontakt ze świadczeniodawcami w zakresie SZOI

 

kontakt dla aptek w zakresie SZOI

 

informatycy

tel. 91 425 10 57, 91 425 11 44, faks 91 425 11 88

ewidencja ubezpieczonych

tel. 91 425 10 24

raporty o terminach leczenia

tel. 91 425 11 84; kolejka@nfz-szczecin.pl

wydział gospodarki lekami

tel. 91 425 10 40, 91 425 10 41, faks 91 425 10 42;
apteki@nfz-szczecin.pl

wydział świadczeń opieki zdrowotnej

faks 91 425 10 85
podstawowa opieka zdrowotna

tel. 91 425 10 60, 91 425 10 61, 91 425 10 62,
faks 91 425 11 43; poz@nfz-szczecin.pl

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

tel. 91 425 10 68, 91 425 10 71, 91 425 10 72, 91 425 10 79,
faks 91 425 11 88

leczenie stomatologiczne

faks 91 425 10 85
leczenie szpitalne

tel. 91 425 10 70, 91 425 10 73, 91 425 11 94,
faks 91 425 10 33

kontrola świadczeniodawców

faks 91 454 10 26

wydział ekonomiczno-finansowy

tel. 91 425 10 03, faks 91 454 05 73

Główny Księgowy

tel. 91 425 10 91, faks 91 454 05 73

INNE TELEFONY

wydział kadr

tel. 91 425 11 81, faks 91 425 11 88; kadry@nfz-szczecin.pl

wydział organizacyjny

tel. 91 425 11 93, faks 91 425 10 97

wydział administracyjno - gospodarczy

tel. 91 425 11 61, faks 91 425 10 96